Stowarzyszenie Uciechów - Moja Wieś

Współpraca z organizacjami i instytucjami

Opublikowano 7 listopada 2011

Urząd Gminy Dzierżoniów
Stowarzyszenie pozyskuje środki finansowe na zadania statutowe z budżetu gminy Dzierżoniów w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych. Ponadto stowarzyszenie razem z gminą organizuje imprezy sportowe i okolicznościowe.

2010

2011