Stowarzyszenie Uciechów - Moja Wieś

Sołecka Strategia Rozwoju - Plan krótkoterminowy

Opublikowano 3 listopada 2011

Kluczowy problem Odpowiedź Propozycja projektu (nazwa) Czy nas stać na realizację?
(tak/nie)
Punktacja Hierarchia
Organizacyjnie Finansowo
Co nas najbardziej zintegruje? Wspólne działanie poprzez organizację imprez 1.Festiwal humoru pn. ,,Uciecha w Uciechowie”

2. Spotkania „Mini gospodyni-śladami kubeczka smakowego”

3.Organizacja dożynek, zabawy andrzejkowej, sylwestrowej oraz opłatkowej

4. Festyn z okazji dnia dziecka pn. ,,Uciechowskie ziarenka”

5. Spotkanie seniorów

pn. ,,Jesienne Uciechy”

6. „Impreza integracyjna –majówka: UCIECHÓW – OD NOWA”

Tak

Tak

Tak

 

Tak

Tak

Nie

Tak

Tak

 

Tak

Tak

I
Na czy nam najbardziej zależy? Stworzenie miejsca do wspólnych spotkań i zabawy

 

Zaspokojenie oczekiwań mieszkańców

Budowa podestu do tańca na terenie Centrum Kulturalno-Sportowego

 

 

Budowa parkingu obok cmentarza

Tak

 

 

 

Tak

Tak

 

 

Nie

III
Co nam najbardziej przeszkadza? Brak aktywności mieszkańców

 

Brak stowarzyszenia

Brak siedziby

Wydanie ulotki prezentującej Sołecką Strategię Rozwoju i rozpowszechnianie jej wśród mieszkańców

Zawiązanie stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi

Zorganizowanie siedziby w budynku byłej szkoły

Tak

 

 

Tak

 

Tak

Tak

 

 

Tak

 

Tak

II
Co najbardziej zmieni nasze życie? Zwiększona aktywność i zaangażowanie mieszkańców w życie wsi

 

 

Motywowanie i zachęcanie mieszkańców do współdziałania

poprzez: wyjazd studyjny, informowanie o osiągniętych sukcesach z w formie plakatów wykorzystując tablice informacyjne oraz utworzenie strony internetowej

Tak

 

 

 

 

Nie

 

 

 

 

IV
Co nam przyjdzie najłatwiej? Poprawa estetyki wsi

 

 

Akcja sprzątania pn: „Duża trawa to zabawa”

Konkurs na najpiękniejszą posesję pn: „O zagrodę dbasz nagrodę masz”

Tak

 

Tak

Tak

 

Tak

V
 

Projekt jaki zgłosimy do PROW na lata 2007-2013

 

Utworzenie parku „Pod uciechowską lipą” na terenie cmentarza protestanckiego wraz z montażem tablicy pamiątkowej.