Stowarzyszenie Uciechów - Moja Wieś

Sołecka Strategia Rozwoju - Analiza SWOT

Opublikowano 3 listopada 2011

MOCNE SŁABE
 1. Centrum Kulturalno-Sportowe (miejsce spotkań i rozrywki)
 2. Duża ilość podmiotów gospodarczych (piekarnia, ogrodnictwo, stolarnia, kamieniarstwo, warsztaty samochodowe, tokarstwo, ślusarstwo)
 3. Wieś jest skanalizowana(z wyjątkiem Kołaczowa)
 4. Wieś jest zwodociągowana (duże zasoby wód podziemnych)
 5. Duża ilość zabytków (kościół, kapliczka, dwór, folwark)
 6. Tereny pod zabudowę mieszkaniową
 7. Powstanie Grupy Odnowy Wsi
 8. Położenie na trasie turystycznej
 9. Indywidualne sukcesy sportowe (kolarstwo, piłka nożna)
 10. Imprezy kulturalne i integracyjne (pikniki, dożynki, andrzejki, opłatek)
 11. Przedszkole i świetlica
 12. Biblioteka
 13. Dobre oświetlenie wsi
 14. Klimat umiarkowany
 15. Staw, klub wędkarski (zawody dla dzieci)
 16. Agroturystyka – „Forteca i „Pod lasem”
 17. Zespół rockowy, schola
 1. Brak chodników
 2. Duże natężenie ruchu
 3. Drogi w złym stanie technicznym
 4. Brak ścieżki rowerowej do Dzierżoniowa
 5. Niszczejące nieruchomości
 6. Brak kanalizacji w Kołaczowie
 7. Słaba integracja nowych mieszkańców Uciechowa i Kołaczowa
 8. Brak szkoły (zlikwidowana)
 9. Słaby dostęp do Internetu
 10. Mała ilość gospodarstw agroturystycznych
 11. Niechęć do współdziałania mieszkańców
 12. Brak ośrodka zdrowia
 13. Niedostateczny zasięg telefonii komórkowej
 14. Utrudniona dostępność do szkolnictwa wyższego
SZANSE ZAGROŻENIA
 1. Planowana obwodnica Uciechowa oraz poszerzenie drogi dojazdowej do drogi krajowej w kierunku Wrocławia
 2. Planowana budowa chodnika
 3. Rozwój turystyki (ciekawe miejsca, piękna przyroda i obiekty)
 4. Planowana budowa drogi łączącej Uciechów z Dzierżoniowem, pełniąca funkcję trasy rowerowej
 5. Osiedlanie się nowych mieszkańców
 6. Przywrócenie funkcjonowania szkoły
 7. Wzrost poziomu wykształcenia mieszkańców (studenci, nowi mieszkańcy)
 8. Zwiększenie ilości gospodarstw jednokierunkowych
 9. Rewitalizacja obszarów po dawnym PGR
 10. Szansa na rozwój rolnictwa poprzez przekazywanie gospodarstw następnym pokoleniom
 11. Możliwość korzystania z dofinansowania ze środków UE i krajowych
 1. Duże natężenie ruchu
 2. Brak Ochotniczej Straży Pożarnej
 3. Emigracja zarobkowa, w tym młodych wykształconych ludzi
 4. Likwidacja gospodarstw rolnych
 5. Brak przekazywanie tradycji kulturowych
 6. Brak zbytu na produktu rolne i ich niska cena
 7. Niechęć młodych ludzi do pozostania na roli
 8. Starzejące się społeczeństwo
 9. Połączenie wsi z miastem Dzierżoniów