Stowarzyszenie Uciechów - Moja Wieś

Sołecka Strategia Rozwoju - Analiza zasobów

Opublikowano 3 listopada 2011

Legenda:

 • rodzaj zasobu
  • opis (nazwanie) zasobu jakim wieś dysponuje

Przyrodniczy:

 • walory krajobrazu, rzeźby terenu
  • teren nizinny-wieś położona w kotlinie dzierżoniowskiej, w malowniczym obszarze Przedgórza Sudeckiego położony w centralnej części Gminny
 • stan środowiska
  • środowisko naturalne, niezanieczyszczone ekologiczne
 • walory klimatu
  • klimat łagodny, umiarkowany
 • walory szaty roślinnej
  • bogata fauna i flora, wielowiekowe drzewa
 • cenne przyrodniczo obszary lub obiekty
  • przeważające dęby i jesiony, niektóre o wymiarach pomnikowych (z uwzględnieniem parku przy oś. Białym);. przepiękna aleja z drzewami lipowymi przy starym cmentarzu; unikatowa roślinność na mokradłach położonych w okolicach stawu
 • świat zwierzęcy (ostoje, siedliska)
  • liczne siedliska bażantów, kuropatw, dzikich kaczek; w okolicach stawu- łabędzie, w stawie- liczne gatunki ryb
  • w lasach w pobliżu Kołaczowa liczne rodziny bobrów ,saren, dzików
 • wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy)
  • staw hodowlany w dawnym PGR
  • staw pokopalniany przy drodze do Dobrocina
 • wody podziemne
  • studnie głębinowe
 • gleby
  • żyzne
 • kopaliny
  • tereny pokopalniane- w jednym gospodarstwo agroturystyczne, w drugim staw
 • walory geotechniczne

Kulturowy:

 • walory architektury
  • kościół pod wezwaniem św. Bartłomieja z XV w., dwór z XVI w (Osiedle Białe),folwark przy ul. Zielonej, kapliczka „morowego powietrza”
  • cmentarz protestancki
 • walory przestrzeni wiejskiej publicznej
 • walory przestrzeni wiejskiej prywatnej
 • zabytki i pamiątki historyczne
  • pomnik poświęcony pamięci żołnierzy poległych w pierwszej wojnie światowej
 • osobliwości kulturowe
 • miejsca, osoby i przedmioty kultu
 • święta, odpusty, pielgrzymki
  • odpust -24.08
 • tradycje, obrzędy, gwara
 • legendy, podania i fakty historyczne
  • legenda mówi, że kapliczka „morowego powietrza” wzniesiona została w podzięce za koniec zarazy (prawdopodobnie cholery) w roku 1700
 • przekazy literackie
 • ważne postacie i przekazy  historyczne
 • specyficzne nazwy
  • nazwa wsi jest specyficzna
 • dawne zawody
  • kowalstwo
 • zaespoły artystyczne, twórcy
  • schola, działająca przy kościele

Obiekty i tereny:

 • działki pod zabudowę mieszkaniową
  • Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego na ukończeniu – zakłada zwiększenie terenu zabudowy mieszkaniowej
 • działki pod zakłady usługowe   i przemysł
 • pustostany mieszkaniowe
 • pustostany poprzemysłowe
 • tradycyjne nie użytkowane obiekty gospodarskie (stodoły, spichlerze, kuźnie, młyny, itp.)

Infrastruktura społeczna:

 • place publicznych spotkań, festynów. -sale spotkań, świetlice, kluby
  • Centrum  Kulturalno -Sportowe
  • Świetlica wiejska, ul. Sportowa 4 i ul. Piastowska 37, świetlica w budynku przedszkola (sala komputerowa)
 • miejsca  uprawiania sportu
  • Centrum kulturalno -sportowe: boisko do siatkówki, boisko do piłki nożnej, boisko do tenisa ziemnego, boisko do koszykówki
 • miejsca rekreacji
  • Wiata z grillem na terenie Centrum kulturalno-sportowego
  •  teren przy stawie (własność ANR)
 • ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne
  • Trasa rowerowa po gminach ślężańskich (opisana, nie oznaczona)
 • szkoły
 • przedszkola
  • przedszkole na ul. Piastowskiej 1
  • w lasach w pobliżu Kołaczowa liczne rodziny bobrów ,saren, dzików
 • biblioteki
  • Biblioteka mieszcząca się w dawnej szkole na ul. Piastowskiej1
 • placówki opieki społecznej
 • placówki służby zdrowia

Infrastruktura techniczna:

 • wodociąg, kanalizacja
  • Wieś podłączona jest do kanalizacji i wodociągów miejskich
 • drogi (nawierzchnia, oznakowanie oświetlenie)
  • Przez wieś przebiega droga wojewódzka, droga powiatowa oraz drogi gminne, nawierzchnia dróg wymaga naprawy ,liczne dziury oraz brak oznakowań  świetlnych,
 • chodniki, parkingi, przystanki
  • Brak parkingów, potrzebny jest parking obok cmentarza i kościoła
  • Brak chodników na całej długości wsi
  •  2 przystanki autobusowe
 • sieć telefoniczna .i dostępność Internetu
  • Sieć telefoniczna dosyć dobrze rozwinięta , słaba dostępność do internetu
 • telefonia komórkowa
  • Telefonia komórkowa – brak zasięgu w niektórych obszarach wsi

Gospodarka i rolnictwo:

 • Miejsca pracy (gdzie,  ile? )
  • Piekarnia H. Włodka (kilkanaście)
  • Unirol (produkcja kominków - kilkanaście)
  • Stolarnia J. Hul
  • mieszkańcy pracują w pobliskich miastach
 • gastronomia
  • Stolarnia – meble kuchenne drewniane
 • miejsca noclegowe
  • Gospodarstwo Agroturystyczne Forteca – pole campingowe i kilka miejsc noclegowych
  • Gospodarstwo Agroturystyczne „Pod lasem” – kilka miejsc noclegowych w Kołaczowie
 • gospodarstwa rolne, uprawy hodowle
  • Kilkanaście gospodarstw – głównie produkcja roślinna, nieliczne zwierzęta gospodarskie
 • możliwe do wykorzystania odpady produkcyjne
  • Kamienie z numerami domów jako odpad z działalności kamieniarskiej
 • zasoby odnawialnych energii

Środki finansowe i pozyskiwanie funduszy:

 • środki udostępniane przez gminę
  • Fundusz sołecki w wys. ok. 20 tys.
 • środki wypracowywane
  • niewielkie kwoty wypracowane na festynach

Mieszkańcy (kapitał społeczny i ludzki):

 • Autorytety i znane postacie we wsi
  • Stanisław Kucharski – ksiądz
  • Józef Socha- sołtys
  • Siostrzonek Maria- dawny instruktor działalności kulturalnej
  • Marian Nowak – działacz sportowy
  • Robert Wszół – organista, schola
  • Młodzi sportowcy: Małgorzata Piotrowska, Bartłomiej Krężałek, Krzysztof Bednarz
 • Krajanie znani w regionie, w kraju i zagranicą
 • Osoby o specyficznej lub ważnej dla wiedzy i umiejętnościach, m.in. studenci
 • Przedsiębiorcy, sponsorzy
  • Henryk Włodek
  •  Waldemar Wuczyński
  •  Jerzy Hul
 • Osoby z dostępem do Internetu i umiejętnościach informatycznych
 • Pracownicy nauki
 • Związki i stowarzyszenia
  • Ludowy Klub Sportowy „Koliber Uciechów”
  • Stowarzyszenie SAZAN - wędkarstwo
 • Kontakty zewnętrzne (np. z mediami)
 • Współpraca zagraniczna i krajowa
 • zasoby odnawialnych energii

Środki finansowe i pozyskiwanie funduszy:

 • Publikatory, lokalna prasa
  • Nowiny z Gminy Dzierżoniów
 • Książki, przewodniki
  • „Ze Ślężą w tle”- Przewodnik Turystyczny po gminach ślężańskich
 • Strony www
  • www.ug.dzierzoniow.pl – zakładka sołectwo Uciechów