Stowarzyszenie Uciechów - Moja Wieś

OGŁOSZENIE

Opublikowano 20 września 2021

Na podstawie § 14 ust. 1 Statutu sołectwa informuję mieszkańców
sołectwa UCIECHÓW, że 24 września 2021r. godzina 18.30
w SALI KOMINKOWEJ, ul. PIASTOWSKA 38A W UCIECHOWIE
odbędzie się zebranie wiejskie.

 

Porządek zebrania:

1. Uchwała w sprawie zmiany wniosku zawierającego listę zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w roku 2021
2. Uchwała w sprawie przyjęcia wniosku zawierającego listę zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w roku 2022
3. Wybory członków Rady Sołeckiej
4. Sprawy różne.
W przypadku niespełnienia wymogu statutowego (brak 1/10 uprawnionych) ustalam drugi termin zebrania wiejskiego na godzinę 18.45, dnia 24 września 2021 r.

Podczas zebrania należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego, przed wejściem na salę należy zdezynfekować dłonie, zasłonić usta i nos oraz zachować odległość co najmniej 2 metrów między sobą.

Sołtys wsi Uciechów

/-/ Agata Kostek-Płaczek