Stowarzyszenie Uciechów - Moja Wieś

OGŁOSZENIE

Opublikowano 30 lipca 2021

Na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Sołectwa informuję mieszkańców
sołectwa UCIECHÓW, że w dniu 5 sierpnia 2021 r. o godzinie 18.30
w Sali Kominkowej, ul. Piastowska 38A w Uciechowie
odbędzie się zebranie wiejskie.

 

 

Porządek zebrania:

1. Uchwała w sprawie przeznaczenia nagrody finansowej za zajęcie II miejsca w gminnym konkursie pn. „Kreatywne sołectwo- edycja 2020”
2. Sprawy różne

W przypadku niespełnienia wymogu statutowego (brak 1/10 uprawnionych) ustalam drugi termin zebrania wiejskiego
na godzinę 18.45, dnia 5 sierpnia 2021 r.

Podczas zebrania należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego,
przed wejściem na salę należy zdezynfekować dłonie, zasłonić usta i nos
oraz zachować odległość co najmniej 2 metrów między sobą.

Sołtys wsi Uciechów

/-/ Agata Kostek-Płaczek