Stowarzyszenie Uciechów - Moja Wieś

Umowa na zagospodarowanie „Słonecznej Polany” podpisana!

Opublikowano 6 lipca 2021

Dzięki środkom jakie pozyskało stowarzyszenie „Uciechów-Moja Wieś”, teren rekreacyjny przy bibliotece wzbogaci się o nowe elementy. Wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu pn. „Słoneczna Polana” w miejscowości Uciechów” został złożony do Lokalnej Grupy Działania „Ślężanie” w 2020r. Projekt zakłada zakup i montaż następujących elementów:

  1. drewnianej obudowy studni

  2. huśtawek drewnianych trzyosobowych – 2 szt.

  3. zestawów mebli ogrodowych drewnianych – 2 szt.

  4. donic drewnianych ozdobnych

  5. kosza na śmieci z wizerunkiem Misia Ślężysława.

Planowana wartość zadania to 9798,22 zł z tego:

  1. 9698,22 zł – pozyskane środki z LGD „Ślężanie”

  2. 100,00 zł – środki finansowe własne stowarzyszenia

1 lipca w biurze Lokalnej Grupy Działania w Sobótce prezes stowarzyszenia Teresa Kanarek i wiceprezes Jadwiga Krzesaj podpisały umowę na realizację zadania. Przedsięwzięcie będzie realizowane we współpracy z gminą Dzierżoniów, która jest właścicielem terenu i partnerem zadania.

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Zadanie sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach przedsięwzięcia 2.1.2 Stowarzyszenia „Ślężanie - Lokalna Grupa Działania” pn.: „Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR - projekt grantowy”