Stowarzyszenie Uciechów - Moja Wieś

Uciechów uczcił jubileusz 50 –lecia kapłaństwa księdza Stanisława Kucharskiego

Opublikowano 1 czerwca 2020

Ksiądz Prałat Stanisław Kucharski rozpoczął posługę kapłańską 30 maja 1970r. Proboszczem Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Jaźwinie jest od 37 lat…

 

 

„Serca nasze ku niebu dziś biegną
szczerą wdzięczność zanosząc dla Pana
za 50 lat pięknej służby
prostego człowieka, wielkiego kapłana
Zechciej siły mu dodać o Boże
i jeszcze raz błogosław synowi
który „jestem” powiedział w pokorze
i posłusznie do dziś dusze łowi
On niczego nie żąda prócz serca
więc z czułością idziemy naprzeciw
niech nas nadal prowadzi do Ciebie
tak jak ojciec prowadzi swe dzieci”

 

Takim wierszem najmłodsza część społeczności wsi Uciechów rozpoczęła uroczystość
50-lecia kapłaństwa naszego księdza Stanisława. W czasie mszy świętej 24 maja 2020r. podziękowania i gratulacje dostojnemu jubilatowi złożyli także:

- Elżbieta Filipek i Stanisław Wiśniewski w imieniu wszystkich mieszkańców Uciechowa,

- Teresa Kanarek w imieniu stowarzyszenia „Uciechów-Moja Wieś”,

- Marek Chmielewski i Jolanta Zarzeka w imieniu społeczności gminy Dzierżoniów.

W intencji jubilata modlił się ksiądz Paweł Łabuda. Uroczystość uświetniła uciechowska schola pod kierownictwem Roberta Wszół, która zapewniła wyjątkową oprawę muzyczną mszy świętej.

Ksiądz Prałat Stanisław Kucharski rozpoczął posługę kapłańską 30 maja 1970r. Proboszczem Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Jaźwinie jest od 37 lat. Sprawuje opiekę nad kościołami filialnymi w Uciechowie i Stoszowie. Najważniejsze jednak jest to, że ksiądz Stanisław od dziesięcioleci jest przyjacielem i prawdziwym opiekunem duchowym swoich parafian, za co z głębi serca DZIĘKUJEMY!

Dziękujemy także wszystkim organizatorom tej wyjątkowej uroczystości.