Stowarzyszenie Uciechów - Moja Wieś

ZEBRANIE WIEJSKIE

Opublikowano 13 sierpnia 2018

OGŁOSZENIE:

Na podstawie § 14  ust. 1 Statutu sołectwa informuję mieszkańców
sołectwa  UCIECHÓW, że 20 sierpnia 2018 r. godzina 18.30
w SALI WIEJSKIEJ, ul. PIASTOWSKA 38A W UCIECHOWIE

odbędzie się zebranie wiejskie.

 

Porządek zebrania:

  1. Uchwała w sprawie zmiany wniosku zawierającego listę zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018
  2. Uchwała w sprawie przeznaczenia nagrody finansowej za zajęcie IV miejsca
    w XI Gminnych Zmaganiach Sołectw Gminy Dzierżoniów
  3. Sprawy różne.

W przypadku niespełnienia wymogu statutowego (brak 1/10 uprawnionych) ustalam drugi termin zebrania wiejskiego na godzinę 18.45, dnia 20 sierpnia 2018 r.

 

Sołtys wsi Uciechów

 

Elżbieta Filipek