Stowarzyszenie Uciechów - Moja Wieś

Nasze sowy – mądre głowy”

Opublikowano 27 listopada 2015

20 listopada 2015r. odbyło się coroczne spotkanie Partnerstwa Lokalnego Gminy Dzierżoniów.  W tym roku hasło przewodnie brzmiało: „NASZE SOWY – MĄDRE GŁOWY”.  Spotkanie jak co roku miało wymiar humorystyczny, ale także merytoryczny.  Głównym punktem programu było zaprzysiężenie powołanej niedawno Rady Działalności Pożytku Publicznego, która ma wspierać rozwój III sektora we współpracy z samorządem lokalnym. Rada składa się z przedstawicieli organizacji pozarządowych, Rady Gminy Dzierżoniów oraz wójta gminy Dzierżoniów. W skład Rady weszli mieszkańcy Uciechowa:

  • Tomasz Włodek, który został wybrany przez organizacje pozarządowe i pełni funkcję Przewodniczącego Rady Działalności Pożytku Publicznego
  • Jolanta Zarzeka, która reprezentuje w Radzie wójta gminy Dzierżoniów.

W spotkaniu brali udział partnerzy Partnerstwa Lokalnego, którymi z naszej wsi są następujące organizacje:

  • Stowarzyszenie „Uciechów-Moja Wieś”
  • Ludowy Klub Sportowy „Koliber” Uciechów
  • Koło Gospodyń Wiejskich.

Reprezentacji Uciechowa towarzyszyła Aleksandra Koszało, która wchodzi w skład Młodzieżowej Rady Gminy Dzierżoniów.