Stowarzyszenie Uciechów - Moja Wieś

OGŁOSZENIE

Opublikowano 15 września 2019

Na podstawie § 14 ust. 1 Statutu sołectwa informuję mieszkańców
sołectwa UCIECHÓW, że 20 września 2019r. godzina 18.00
w SALI WIEJSKIEJ, ul. PIASTOWSKA 38A W UCIECHOWIE
odbędzie się zebranie wiejskie.

Porządek zebrania:

1. Uchwała w sprawie przyjęcia wniosku zawierającego listę zadań do realizacji
w ramach funduszu sołeckiego na rok 2020
2. Uchwała w sprawie zmiany wniosku zawierającego listę zadań do realizacji
w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019
3. Uchwała w sprawie zmiany przeznaczenia nagrody finansowej za zajęcie I miejsca w XII Gminnych Zmaganiach Sołectw Gminy Dzierżoniów
4. Sprawy różne.
W przypadku niespełnienia wymogu statutowego (brak 1/10 uprawnionych) ustalam drugi termin zebrania wiejskiego na godzinę 18.15, dnia 20 września 2019r.

Sołtys wsi Uciechów

/-/ Elżbieta Filipek