Stowarzyszenie Uciechów - Moja Wieś

Dożynki sołeckie

Opublikowano 18 sierpnia 2019

Dożynki sołeckie naszej wsi Uciechów połączone są od lat z odpustem , czyli świętem patrona naszego kościoła – św. Bartłomiejem. Na ten dzień mieszkańcy wsi przygotowują tradycyjny wieniec dożynkowy. W tym roku wieniec wykonały panie z ul. Wylotowej ,Kwiatowej i częściowo Piastowskiej.
Uroczystość zapoczątkowała msza św. odpustowa pod przewodnictwem ojca Andrzeja Zająca oraz naszego księdza proboszcza Stanisława Kucharskiego, w której uczestniczyli: Wójt Gminy Dzierżoniów – Marek Chmielewski , z-ca wójta Jolanta Zarzeka , Sekretarz Gminy Ryszard Brzeski oraz zaproszeni księża z dekanatu .
Msza zakończyła się procesją wokół kościoła i modlitwą za Ojczyznę.
Po mszy zaproszeni goście zostali podjęci smacznym obiadem, na który zaprosiła Elżbieta Filipek – sołtys naszej wsi.