Stowarzyszenie Uciechów - Moja Wieś

Ogłoszenie

Opublikowano 11 sierpnia 2019

OGŁOSZENIE

W związku z § 14 ust. 1 Statutu Sołectwa informuję mieszkańców
sołectwa UCIECHÓW, że 16 sierpnia 2019 r. o godzinie 18.00
w SALI KOMINKOWEJ, ul. PIASTOWSKA 38A w UCIECHOWIE
odbędzie się zebranie wiejskie.

 

 

 

 

Porządek zebrania:

1. Uchwała w sprawie zmiany wniosku zawierającego listę zadań do realizacji
w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019
2. Uchwała w sprawie przeznaczenia nagrody finansowej w konkursie
„Sołtys Roku” ufundowanej przez Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin
3. Sprawy różne.

W przypadku niespełnienia wymogu statutowego (brak 1/10 uprawnionych)
ustalam drugi termin zebrania wiejskiego na godzinę 18.15, dnia 16 sierpnia 2019 r.

Sołtys wsi Uciechów

/-/ Elżbieta Filipek