Stowarzyszenie Uciechów - Moja Wieś

ELŻBIETA FILIPEK – SOŁTYSEM ROKU 2018 !!!

Opublikowano 18 czerwca 2019

W Senacie nagrodzono 18 czerwca laureatów ogólnopolskiego konkursu „Sołtys Roku 2018”. Tytuł ten odebrała również nasza pani sołtys – Elżbieta Filipek.
Konkurs organizowany jest przez redakcję „Gazety Sołeckiej” i Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Jego celem jest promowanie najbardziej aktywnych i wyróżniających się gospodarzy wsi, którzy pracują na rzecz społeczności lokalnej.
Uroczystość poprzedziła konferencja „Jak uwolnić potencjał wsi?” przygotowana przez komisje: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej we współpracy z organizatorami konkursu.
W drugiej części konferencji podsumowano konkurs „Sołtys Roku 2018”. Kapituła konkursu pod przewodnictwem redaktor naczelnej „Gazety Sołeckiej” nadała równorzędny tytuł siedmiu sołtysom z terenu całej Polski.
Pani sołtys w tym wyjątkowym momencie towarzyszyli: Wójt Gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski, jego zastępca Jolanta Zarzeka oraz Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Dzierżoniów Grażyna Ziernik, która jako sołtys Dobrocina otrzymała tytuł „Sołtysa Roku” w 2012 r. Była też okazja do krótkiego spotkania z dolnośląską Panią Poseł Moniką Wielichowską.
Elżbieta Filipek podziękowała w imieniu wszystkich sołtysów za to zaszczytne wyróżnienie. Podczas uroczystości wystąpiła również Jolanta Zarzeka, która przedstawiła prezentację na temat Uciechowa i sukcesów mieszkańców wsi.
GRATULUJEMY PANI SOŁTYS!!! JESTEŚMY DUMNI Z NASZEGO SOŁTYSA!!!