Stowarzyszenie Uciechów - Moja Wieś

„Zabawa i uśmiech lekarstwem na nudę”

Opublikowano 13 czerwca 2019

Stowarzyszenie „Uciechów-Moja Wieś” w partnerstwie ze stowarzyszeniem „Wzgórza Kiełczyńskie” i Szkołą Podstawową w Tuszynie realizuje projekt edukacyjno-artystyczny „Zabawa i uśmiech lekarstwem na nudę”, który został dofinansowany ze środków UE za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Ślężanie”.
Pierwsze działania projektowe odbyły się 13 czerwca 2019r. na terenie szkoły w Tuszynie. Warsztaty balonowo-bańkowe, prowadzone przez animatora-instruktora skierowane były do młodszych uczniów szkoły oraz do seniorów. Uczestnicy nauczyli się tworzenia zwierzątek z balonów oraz zgłębili tajniki puszczania ogromnych baniek mydlanych.
W ramach projektu, już jesienią, odbędą się kolejne działania. Starsze dzieci wezmą udział w cyklu warsztatów kuglarskich, odbędą się także zajęcia z wykorzystania surowców wtórnych do wykonania rekwizytów scenicznych. Uczestnicy projektu wezmą też udział w wyjeździe na przedstawienie teatralno-cyrkowe do Wrocławia. Na zakończenie projektu przewidziane jest przedstawienie artystyczne w wykonaniu uczestników projektu, na którym wykorzystają umiejętności zdobyte w trakcie projektu.

Zadanie sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” pn.: „Realizacja wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych i artystycznych dla mieszkańców obszaru LSR”

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
Europa Inwestująca w obszary wiejskie.