Stowarzyszenie Uciechów - Moja Wieś

W Uciechowie powstanie pole do minigolfa!!!

Opublikowano 19 lutego 2019

Stowarzyszenie „Uciechów – Moja Wieś” zdobyło środki finansowe na budowę pola do minigolfa. 19 lutego w Urzędzie Gminy Dzierżoniów nasze stowarzyszenie podpisało umowę na realizację zadania w ramach projektu grantowego pn. „Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR”, który realizuje LGD „Ślężanie”.
Pole powstanie jeszcze w tym roku, a zlokalizowane będzie na terenie zielonym przy budynku biblioteki, który aktualnie jest modernizowany.
Zapraszamy chętnych mieszkańców do włączenia się w realizację budowy tego pola, ponieważ zgodnie z założeniami i wymogami projektowymi niezbędne jest wykonanie części prac przez mieszkańców.